PHF / PHF NILS TERJE TANGNES

Nils Terje Tangnes med en Paul Harris Fellow Recognition.

Nils Terje Tangnes ble medlem 23.september 2014 og viste tidlig vilje og evne til å følge Rotary’s motto  - Å gagne andre.  Nils Terje hadde bare vært medlem i to år da han sa Ja til å ta på deg oppgaven som President for Rotaryåret 2018-2019. Dette viser at Nils Terje er en kar som tar ansvar og som ikke er redd for nye utfordringer. Han er aktiv i møtene og stiller villig opp på klubbens dugnader. Er iderik, og ikke minst et typisk Ja-menneske som skaper positivt samarbeidsklima i klubben.  Han har nå ansvar for profilering på Hjemmesiden og Facebook og gjør en svært god jobb.

Jeg vil her trekke fram aktiviteter der Nils Terje har vært pådriver:

Da Vestre Toten Ungdomsskole skulle tas i bruk i august 2019 tok Nils Terje initiativet til at Raufoss Rotaryklubb skulle markere seg på åpningsdagen. Det ble servert mat og frukt til over 400 elever. Dette hadde han skaffet tilveie via sine kontakter og det ble en bra dugnadsdag der mange fra klubben deltok.

Etter en hendelse på Amfi våren 2020, fikk Nils Terje ideen om at det ville være bra for brukere av senteret å plassere rullatorer ved inngangene.  Ideen fikk gjennomslag i klubben og han satte i gang jobben med å effektuere saken. I september 2020 ble 3 rullatorer, merket med Rotary-skilt, overlevert til senterets leder. Avisoppslag i Totens Blad og innslag på Raufoss Nærradio ble organisert og effektuert.

Det siste prosjektet Nils Terje har tatt initiativ til og er pådriver for, er et klubbprosjekt til støtte for personer i kommunen med sykdommen demens.  Poser med fin konfekt fra Gjøvik Sjokolade AS, merket med prosjektets slagord «Raufoss Rotaryklubb støtter demenssaken» skal selges.  Overskuddet er øremerket Vestre Toten Demensforening.  Lansering skjedde i Fugleparken onsdag 23.juni.   Godt støttet av pølse- og kaffesalg, ble det solgt 17 poser konfekt.  Han har jobber også mot bedrifter og lykkes med innsalg.

I forbindelse med prosjekt «Ny skilting i Fugleparken» har Nils Terje hatt en aktiv rolle og tatt ansvar.

Til slutt må nevnes hans store hjertesak: Erindringsappen.  I likhet med flere ting Nils Terje har tatt initiativ til, var det en spesiell hendelse som ga han idèen. Nemlig å finne en måte å aktivisere hukommelsen til eldre og særlig de som har sykdommen demens. Han har kommet langt med å samle inn gammelt og nyere stoff og appen er i bruk på institusjoner.

Nils Terje - Gratulerer med utmerkelsen og lykke til videre i klubben og i samfunnet for øvrig.

29.06.2021/Å.Lundgaard

 

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Brubakken, Frivilligsentralen
Adresse: Storgata 27
Postnummer: 2830
Sted: Raufoss
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtested i Juli og halve august alternerer hos medlemmer.

Place content here

Klubbmøte
24. mai 2022, 19.00 - 20.00

3 min. v/Jon Stokke "My Rotary" Rotary Internatio ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...