Et trygt samfunn – der alle tar ansvar.

 TILFLUTSROM TIL 3000 PERSONER

3 min var ved Jan Ø. Bark. Han hadde samme tema som resten av møtet: Beredskap.
I det enorme fjellanlegget i Raufoss fabrikken ble det i en av de enorme hallene bygget et tilfluktsrom med plass til 3000 mennesker. Det hadde vært interessant å delta i utviklingen av dette tilfluktsrommet på 70-tallet. Mens Jan jobbet der var det stor øvelse hvert år. Tilfluktsrommet ligger 200 m inn i fjellet og er ABC sikkert.  


ET TRYGT SAMFUNN - DER ALLE TAR ANSVAR

Elin H. Jorstad holdt et engasjerende foredrag: Et trygt samfunn  der alle tar ansvar.
Hun er nå sjef for Sivilforsvaret i Oppland etter å ha jobbet i 7 år i Røde Kors. Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), med hovedbase på Starum i Østre Toten kommune. Hun fortalte at jobben krever uniformsplikt, og var kledd i en flott tjenesteuniform.


Sivilforsvaret er underlagt Justis- og Samfunnsberedskapsdepartementet. De samarbeider tett med statsforvalteren og kommunene. Ved store hendelser/ulykker bidrar de med nødvendig hjelp. 350 tjenestepliktige kan tas ut av sine sivile jobber for å delta.  De har 8 avdelinger rundt i Oppland og sentret er på Starum som også er et nasjonalt kompetansesenter. Det er beredskapsvakt 24/7. Kurs og øvelser er pliktige. 

For å ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet arbeider sivilforsvaret tett med politi og andre nødetater. Situasjonen i Ukraina påvirker arbeidet deres nå. Tilfluktsrom er blitt aktualisert nå og er en prioritert oppgave. De fleste tilfluktsrommene er nesten "glemt" siden den kalde krigen, men målet er at de skal ryddes å tas i bruk etter 72 timer hvis noe måtte skje. Prioriteringen er ikke stor for å skaffe nye tilfluktsrom i dagens nye bygg. Evakuering ut av faresoner er mer aktuelt. 

Sivilforsvarets mannskaper er beskyttet etter Genevekonvensjonen.

Egen beredskap for deg og din familie er viktig. Mat og vann i 3 dager bør være et minimum. Da vil sivilforsvaret få tid på seg til å ta seg av de mest sårbare i samfunnet. Vi ble oppfordret til å tenke over situasjonen i vårt nærmiljø. Ha en plan.  Hvilket behov har du? Medisiner, matvarer, batteriradio, lommelykt og ved til fyring eller gass til egnet ovn. 

Etter foredraget kom det en del spørsmål hvor de fleste kom inn på matsikkerheten. Den har ikke vært prioritert på flere år. Situasjonen i Europa bør få politikerne i Norge til å tenke og handle slik at matsikkerhet løses på en bedre måte. 
Velkommen til Fugleparken.

11. mai 2022

Velkommen til Fugleparken.

Tradisjonen tro gjør medlemmene i Raufoss Rotaryklubb en god innsats i Fugleparken med rydding og vedlikehold. Med god arbeidslyst skal parken skinne til 17. mai og for sommerens mange besøkende.....

Et trygt samfunn – der alle tar ansvar.

5. mai 2022

Et trygt samfunn – der alle tar ansvar.

President Åshild ønsket gjester, medlemmer og foredragsholder til kveldens møte og tente lys for Vennskap, Fred og for det Ukrainske folk.
3 min var ved Jan Ø. Bark. Han hadde samme tema som resten av møtet: Beredskap.......

KULTUR - UKULTUR - LIVSGLEDE

21. april 2022

KULTUR - UKULTUR - LIVSGLEDE

President Åshild åpnet møte med å tenne lys for Fred og Vennskap, og for Ukraina og leste 4-spørsmålsprøven. Britt fortsatte med kveldens 3-minutter om kultur og ukultur. Kvelden foredrag: Et glimrende innlegg om Livsglede.....

Om Sjømannskirken -  fortalt av en "veteran".

6. april 2022

Om Sjømannskirken - fortalt av en "veteran".

Nils Terje Tangnes har flere perioder gjennom årene som medarbeider i en rekke Sjømannskirker. Da deltar han tildels som frivillig medarbeider med oppgaver i vertskapet. Presidenten takket for at han deler bilder og fortelling fra sine opphold. .

Ås kirke "Hundreåring med middelaldersjel"

23. mars 2022

Ås kirke "Hundreåring med middelaldersjel"

Raufoss Rotaryklubb la sitt møte til Ås kirke, Bøverbru denne tirsdagen.
Tidligere sogneprest Gunnar Finstad tok utgangspunkt i jubileumsboka om Ås kirke, «100-åring med middelaldersjel». Klikk på overskrift, mer......

Vin og osteaften

21. mars 2022

Vin og osteaften

Vi kom til et pyntet møtelokalet og bordene var dekket med flotte osteanretninger. Etter en fordrink, ønsket president Aashild oss velkommen og tente lys for Fred og Vennskap. Et lys for de lidende i Ukraina ble også tent. Klikk på overskrift, mer......

Kirsten Schjerven tildeles Paul Harris for sin innsats i klubben

20. mars 2022

Kirsten Schjerven tildeles Paul Harris for sin innsats i klubben

Kirsten ble medlem i Raufoss Rotaryklubb i 2011 har vært en engasjert pådriver i prosjekter og i klubbens drift. Takk til Kirsten for stor innsats.
.

"Hvorfor Kvinnedagen" - et retorisk spørsmål til Eli Natvig

2. mars 2022

"Hvorfor Kvinnedagen" - et retorisk spørsmål til Eli Natvig

Eli Natvig er en ihuga kvinnesakskvinne og vi ønsket hennes "begrunnelse" for at 8.mars er like nødvendig. Hun begrunnet dette på en engasjert og kunnskapsbasert måte. Svaret ble JA, VI TRENGER FORTSATT KVINNEDAGEN!
(Klikk overskrift og les mer)

Hunnselvas venner og elve-prosjektet

24. februar 2022

Hunnselvas venner og elve-prosjektet

Hennings Lindseth Åmot fortalte om Hunnselvas venner og elve-prosjektet de arbeider med. Hunnselva er nevnt i Snorres kongesagaer som Hune Å. Hune skal kanskje betyr jakt eller område hvor det er god jakt......

Åshild åpnet møte med å tenne lys for Fred og Vennskap

18. februar 2022

Åshild åpnet møte med å tenne lys for Fred og Vennskap

Åshild åpnet møte med å tenne lys for Fred og Vennskap, og hun leste noen ord om hva som forventes av oss som rotarymedlemmer. Hovedtemaet ble viet Rotarys egoforedrag ved Brit E. Napstad. (foto)

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Brubakken, Frivilligsentralen
Adresse: Storgata 27
Postnummer: 2830
Sted: Raufoss
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtested i Juli og halve august alternerer hos medlemmer.

Place content here

Klubbmøte
24. mai 2022, 19.00 - 20.00

3 min. v/Jon Stokke "My Rotary" Rotary Internatio ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...