HVORFOR ROTARY / 20 GODE GRUNNER

20 GODE GRUNNER

1. Vennskap

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest grunnleggende behov; vennskap og samhørighet.
Det er en av to årsaker til at Rotary ble stiftet i 1905. 

2. Forretningsinteresser

Den andre årsaken til at Rotary ble startet var forretningsutvikling. Alle trenger et nettverk, og Rotary består av medlemmer som sammen gjenspeiler det samfunnet vi er en del av. Medlemmene kommer fra ulike virksomheter og har ulik erfaring og ståsted. Rotarianere hjelper hverandre, og sammen hjelper vi andre.

3. Personlig utvikling

Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og økt kunnskap om andre mennesker og yrker.

4. Lederutvikling

Rotary er en organisasjon for samfunnsengasjerte mennesker. Å være aktiv i Rotary er som en utdanning i ledelse. Lær å motivere, øve innflytelse, og å være leder.

5. Borgerskap og kommune

Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre innbygger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av noen av de mest aktive innbyggerne i enhver kommune.

6. Egenutvikling

Hver uke forsøker Rotary å informere om det som skjer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag om ulike emner fra forskjellige foredragsholdere.

7. Moro

Engasjement i Rotary er moro. Her deltar du på møter, treffer venner, jobber med prosjekter, er med på sosiale treff.  Engasjer deg og vær med!

8. Taleteknikk

Mange som er blitt medlem av Rotary var tidligere redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle taleteknikk blant venner.

9. Nettverk

Alle Rotarianere bærer sin medlemsnål med "Rotary International".  Rotaryklubber finner du over hele verdebn - vi har over 30000 klubber i 162 land. Alle rotarianere er hjertelig velkomne til å møte i disse klubbene, også uoppfordret.

10. Hjelp når du reiser

Rotaryklubber finnes overalt, og mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted og trenger råd og hjelp, kontakt med lege eller tannlege eller på annen måte ønsker lokalbistand eller kontakt.

11. Arrangement

Klubber og distrikter har ofte arrangement som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter.

12. Utvikling av sosiale ferdigheter

Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person -  både sosialt og medmenneskelig.

13. Familietilbud

Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogram, stipender, og egne klubber for ungdom og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract).

14. Yrkesmuligheter

Det forventes at alle Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sine yrker. Som Rotarianer kan du også delta i prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdom om ditt yrke. Rotary kan hjelpe deg til å bli en bedre yrkesutøver gjennom samarbeid og nettverk.

15. Etisk utvikling

Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard.  Det er forventet at Rotarianere har høy etisk standard både på jobb og i privatlivet.

16. Kulturell forståelse

I Rotary finnes nesten alle religioner, land, kultur, hudfarger, raser, trosbekjennelser, politisk overbevisninger, språk og etnisk tilhørighet. Rotary består av samfunnsengasjerte medlemmer med forskjellig bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å elske og respektere mennesker uansett hvilken bakgrunn de har. Dette bidrar til å bedre verdensforståelsen.

17. Anseelse

Rotarianere er samfunnsengasjerte mennesker innen privat og offentlig virksomhet, kunst, kultur, militære, religiøse og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubben i verden. Blant medlemmene finnes ledere på flere nivå som er med å forme vår verdens politiske utvikling.

18. Hyggelige mennesker

Fremfor alt er Rotarianere hyggelige folk - de hyggeligste i verden! De er fremtredende mennesker som synes det er viktig å være samfunnsengasjerte, og at det er viktig å være hyggelig og ta "Service above Self " på alvor.

19. Ingen hemmeligheter

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre vil gi en bedre verden.

20. Muligheten til å yte noe

Rotary er en tjeneste- og yrkesorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og varen er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom arbeid og økonomisk støtte. Dette er kanskje den beste grunnen for å bli Rotarianer: Å få mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig belønning og egenutvikling.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Brubakken, Frivilligsentralen
Adresse: Storgata 27
Postnummer: 2830
Sted: Raufoss
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtested i Juli og halve august alternerer hos medlemmer.

Place content here

Klubbmøte
24. mai 2022, 19.00 - 20.00

3 min. v/Jon Stokke "My Rotary" Rotary Internatio ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...